Macedonia

Scuba Diving in Macedonia

It's both natural and artificial lakes, beautiful mountains, numerous thermal springs, combined with a rich cultural heritage, which makes Macedonia the perfect place to experience something new. Find a dive center in Macedonia with Scuba Spy.

Select A Region:


Please Choose A Region

Aracinovo :: Bac :: Belcista :: Berovo :: Bistrica :: Bitola :: Blatec :: Bogdanci :: Bogomila :: Bogovinje :: Bosilovo :: Brvenica :: Cair :: Capari :: Caska :: Cegrane :: Centar :: Centar Zupa :: Cesinovo :: Cucer-Sandevo :: Debar :: Delcevo :: Delogozdi :: Demir Hisar :: Demir Kapija :: Dobrusevo :: Dolna Banjica :: Dolneni :: Dorce Petrov :: Drugovo :: Dzepciste :: Gazi Baba :: Gevgelija :: Gostivar :: Gradsko :: Ilinden :: Izvor :: Jegunovce :: Kamenjane :: Karbinci :: Karpos :: Kartovo :: Kavadarci :: Kicevo :: Kisela Voda :: Klecevce :: Kocani :: Konce :: Kondovo :: Konopiste :: Kosel :: Kriva Palanka :: Krivogastani :: Krusevo :: Kuklis :: Kukurecani :: Kumanovo :: Labunista :: Lipkovo :: Lozovo :: Lukovo :: Macedonia, The Former Yugoslav Republic of :: Makedonska Kamenica :: Makedonski Brod :: Mavrovi Anovi :: Meseista :: Miravci :: Mogila :: Murtino :: Negotino :: Negotino-Polosko :: Novaci :: Novo Selo :: Oblesevo :: Ohrid :: Orasac :: Orizari :: Oslomej :: Pehcevo :: Petrovec :: Plasnica :: Podares :: Prilep :: Probistip :: Radovis :: Rankovce :: Resen :: Rosoman :: Rostusa :: Samokov :: Saraj :: Sipkovica :: Sopiste :: Sopotnica :: Srbinovo :: Star Dojran :: Star Nagoricane :: Staravina :: Stip :: Struga :: Strumica :: Studenicani :: Suto Orizari :: Sveti Nikole :: Tearce :: Tetovo :: Topolcani :: Valandovo :: Vasilevo :: Veles :: Velesta :: Vevcani :: Vinica :: Vitoliste :: Vranestica :: Vrapciste :: Vratnica :: Vrutok :: Zajas :: Zelenikovo :: Zelino :: Zitose :: Zletovo :: Zrnovci :